Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 13201-50032

Còn hàng

LH: 02466833737

Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 1320150032

Mã phụ tùng : 13201-50032

  Tay biên (còn gọi là Thanh truyền hay tay dên) là một chi tiết nối liền giữa Piston và Trục cơ. Nhờ tay biên mà sự chuyển động tịnh tiến của Piston tạo nên sự chuyển động xoay tròn của trục cơ và ngược lại.

 Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng được nhập khẩu chính hãng, luôn đảm bảo về chất lượng cũng như giá cả tốt nhất trên thị trường!

Hình ảnh thực tế Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng:

Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 1320150032Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 1320150032Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 1320150032
Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng - 1320150032

Sản phẩm sử dụng tương thích với các dòng xe :

 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2009
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2009
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2009
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2009
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2009
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2008
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2008
 • Tundra Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2008
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2008
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2008
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2007
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2007
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2007
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2007
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2007
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2007
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2007
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2007
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2007
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2006
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2006
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2006
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2006
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2006
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2006
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2006
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra Limited Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2005
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2004
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2004
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2004
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota 4Runner Limited Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota 4Runner SR5 Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota 4Runner Sport Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2003
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2003
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2003
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2003
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2003
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2003
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2002
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2002
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2002
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2002
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2002
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2002
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2002
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2002
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2001
 • Toyota Sequoia Limited Sport Utility 4-Door 2001
 • Toyota Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door 2001
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2001
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2001
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2001
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2001
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2001
 • Toyota Land Cruiser Base Sport Utility 4-Door 2000
 • Toyota Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door 2000
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2000
 • Toyota Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door 2000
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2000
 • Toyota Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door 2000

Nhiệm vụ chức năng của Tay biên:

     Truyền lực từ trục khuỷu tới piston để nén ép không khí trong buồng đốt, và ngược lại truyền lực từ piston do khí cháy giãn nở tạo ra tới trục khuỷu, làm quay trục. 

Dấu hiệu báo hư hỏng Tay Biên

 • Có tiếng gõ hay tiếng ken két không bình thường

   Một khi Tay biên / Thanh truyền bị hỏng quý khách cần thay thế một Tay biên / Thanh truyền mới để đảm bảo xe của quý khách hoạt động ổn định nhất ! Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline : 02466833737 để có thể mua được Tay biên / Thanh truyền chính hãng, chất lượng cao, giá cả tốt !

 Nếu quý khách hàng quan tâm tới sản phẩm Tay biên / Thanh truyền Lexus Toyota chính hãng thì quý khách có thể liên hệ tới :

 Hotline : 02466833737

Xem thêm những phụ tùng ô tô chính hãng khác:

Email: phutungotodatviet@gmail.com

Hoặc truy cập Website : https://phutungotodatviet.com/

Để nhận tư vấn tốt nhất !

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất