Phớt đuôi trục cơ Mercedes Máy 271 - 2710140004

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 271 014 00 04

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô Mercedes chính hãng

Phớt đuôi trục cơ Mercedes Máy 271

Mã phụ tùng: 271 014 00 04

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô Mercedes chính hãng

Phớt đuôi trục cơ Mercedes Máy 271 - 2710140004

Hình ảnh thực tế của Phớt đuôi trục cơ Mercedes Máy 271 - 2710140004

Sử dụng tương thích vơi scá dòng xe:

  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 230 K  Đời  02.2004 - 02.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 200 K  Đời  05.2002 - 02.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C200 CGI K  Đời  07.2003 - 02.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 180 K  Đời  05.2002 - 02.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 250 CGI  Đời  07.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 200 K  Đời  01.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 200 CGI  Đời  01.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C200 Đời  05.2011 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 180 K  Đời  01.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 180 K  Đời  01.2008 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 180 CGI  Đời  01.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (C204) C 250  Đời  06.2011 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (C204) C 180  Đời  06.2011 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 230 K  Đời  05.2002 - 05.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 200 K  Đời  05.2002 - 05.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 200 CGI K  Đời  03.2003 - 05.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 180 K  Đời  05.2002 - 05.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS Sportscoupe (CL203) C 160 K  Đời  05.2002 - 05.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 230 K  Đời  02.2004 - 08.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 200 K  Đời  05.2002 - 08.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C200 CGI K  Đời  07.2003 - 08.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 180 K  Đời  05.2002 - 08.2007
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI  Đời  07.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 200 K  Đời  08.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI  Đời  08.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 180 K  Đời  08.2007 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 180 K  Đời  01.2008 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI  Đời  11.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 180 K  Đời  05.2008 - 06.2011
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 160  Đời  02.2009 - 06.2011
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLK (C209) 200 K  Đời  09.2002 - 05.2009
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLK (C209) 200 K  Đời  10.2006 - 05.2009
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLK (C209) 200 CGI  Đời  07.2003 - 05.2009
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 200 K  Đời  02.2003 - 03.2010
  Phớt đuôi Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 200 K  Đời  10.2006 - 03.2010
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 200 NGT  Đời  03.2004 - 12.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 200 K  Đời  11.2002 - 12.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 200 K  Đời  04.2006 - 12.2008
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 250 CGI  Đời  01.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 200 NGT  Đời  03.2011 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 200 CGI  Đời  08.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CGI  Đời  01.2010 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 CGI  Đời  01.2010 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI  Đời  01.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI  Đời  01.2010 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 200 T K  Đời  03.2003 - 07.2009
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 200 K  Đời  04.2006 - 07.2009
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI  Đời  11.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI  Đời  11.2009 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz SLK (R171) 200 K  Đời  01.2008 - 02.2011
  Phớt đuôi Mercedes-Benz SLK (R171) 200 K  Đời  03.2004 - 02.2011
  Phớt đuôi Mercedes-Benz SLK (R172) 250  Đời  02.2011 -
  Phớt đuôi Mercedes-Benz SLK (R172) 200  Đời  02.2011 -

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...