Nắp bình nước phụ BMW 520i 525i 530i - 17137516004

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 17137516004, 17117639021

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Nắp bình nước phụ BMW 520i 525i 530i

Mã phụ tùng: 17137516004, 17117639021

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Nắp bình nước phụ BMW 520i 525i 530i - 17137516004Nắp bình nước phụ BMW 520i 525i 530i - 17137516004

Hình ảnh thực tế của Nắp bình nước phụ BMW 520i 525i 530i - 17137516004

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Nắp bình nước phụ BMW 3' E90  Đời 2007-2008
  Nắp bình nước phụ BMW 3' E90 LCI  Đời 2008-2011
  Nắp bình nước phụ BMW 3' E92  Đời 2006-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 3' E92 LCI  Đời 2009-2013
  Nắp bình nước phụ BMW 3' E93  Đời 2007-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Nắp bình nước phụ BMW 3' F80 M3  Đời 2012-2015
  Nắp bình nước phụ BMW 3' F80 M3 LCI  Đời 2015-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 4' F82 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 4' F83 M4  Đời 2013-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 4' F83 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 5' E60  Đời 2001-2009
  Nắp bình nước phụ BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
  Nắp bình nước phụ BMW 5' E61  Đời 2002-2007
  Nắp bình nước phụ BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2013
  Nắp bình nước phụ BMW 5' F10  Đời 2009-2013
  Nắp bình nước phụ BMW 5' F10 LCI  Đời 2012-2016
  Nắp bình nước phụ BMW 5' F11  Đời 2009-2013
  Nắp bình nước phụ BMW 5' G30  Đời 2015-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 6' E63  Đời 2002-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 6' E64  Đời 2002-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
  Nắp bình nước phụ BMW 6' F12  Đời 2009-2015
  Nắp bình nước phụ BMW 6' F13  Đời 2010-2015
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F01 LCI  Đời 2011-2014
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F02 LCI  Đời 2011-2015
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2015
  Nắp bình nước phụ BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
  Nắp bình nước phụ BMW 7' G11  Đời 2014-2017
  Nắp bình nước phụ BMW 7' G12  Đời 2014-2017
  Nắp bình nước phụ BMW X5 E70  Đời 2006-2013
  Nắp bình nước phụ BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Nắp bình nước phụ BMW X5 F85 X5 M  Đời 2013-2017
  Nắp bình nước phụ BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Nắp bình nước phụ BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011
  Nắp bình nước phụ BMW X6 F86 X6 M  Đời 2013-2017
  Nắp bình nước phụ RR Ghost  Đời 2008-2017
  Nắp bình nước phụ RR Wraith  Đời 2012-2017
  Nắp bình nước phụ RR Dawn  Đời 2015-2017

 

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...