Logo biêu tưởng nắp ca po BMW chính hãng - 51148132375

Còn hàng

LH: 02466833737

Logo biêu tưởng nắp ca po BMW chính hãng

Mã phụ tùng: 51148132375

Logo biêu tưởng nắp ca po BMW chính hãng - 51148132375

Biểu tượng logo BMW được sử dụng để gắn trên nắp capo

Logo biêu tưởng nắp ca po BMW chính hãng - 51148132375

Mặt sau của Logo biêu tưởng nắp ca po BMW chính hãng có in dập nổi logo BMW và mã phụ tùng: 51148132375

 

Lô gô nắp ca pô này được lắp đựt sử dụng trên hầu hết các dòng xe của BMW:

  Logo nắp ca pô BMW 1' E81  Đời 2006-2011
  Logo nắp ca pô BMW 1' E87  Đời 2003-2007
  Logo nắp ca pô BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Logo nắp ca pô BMW 1' E88  Đời 2006-2013
  Logo nắp ca pô BMW 1' E82  Đời 2006-2013
  Logo nắp ca pô BMW 3' E21  Đời 1975-1983
  Logo nắp ca pô BMW 3' E30  Đời 1981-1994
  Logo nắp ca pô BMW 3' E36  Đời 1989-2000
  Logo nắp ca pô BMW 3' E46  Đời 1997-2006
  Logo nắp ca pô BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Logo nắp ca pô BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Logo nắp ca pô BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Logo nắp ca pô BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Logo nắp ca pô BMW 3' E92  Đời 2005-2010
  Logo nắp ca pô BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Logo nắp ca pô BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Logo nắp ca pô BMW 3' E93 LCI  Đời 2008-2013
  Logo nắp ca pô BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
  Logo nắp ca pô BMW 4' F82 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Logo nắp ca pô BMW 5' E12  Đời 1972-1981
  Logo nắp ca pô BMW 5' E28  Đời 1980-1987
  Logo nắp ca pô BMW 5' E34  Đời 1987-1996
  Logo nắp ca pô BMW 5' E39  Đời 1995-2003
  Logo nắp ca pô BMW 5' E60  Đời 2001-2009
  Logo nắp ca pô BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
  Logo nắp ca pô BMW 5' E61  Đời 2002-2007
  Logo nắp ca pô BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
  Logo nắp ca pô BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2013
  Logo nắp ca pô BMW 5' F10  Đời 2009-2016
  Logo nắp ca pô BMW 5' F10 LCI  Đời 2012-2016
  Logo nắp ca pô BMW 5' F11  Đời 2009-2013
  Logo nắp ca pô BMW 5' F11 LCI  Đời 2012-2017
  Logo nắp ca pô BMW 6' E24  Đời 1975-1989
  Logo nắp ca pô BMW 6' E63  Đời 2002-2010
  Logo nắp ca pô BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
  Logo nắp ca pô BMW 6' E64  Đời 2002-2010
  Logo nắp ca pô BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
  Logo nắp ca pô BMW 7' E23  Đời 1976-1986
  Logo nắp ca pô BMW 7' E32  Đời 1985-1994
  Logo nắp ca pô BMW 7' E38  Đời 1993-2001
  Logo nắp ca pô BMW 7' E65  Đời 2000-2008
  Logo nắp ca pô BMW 7' E66  Đời 2000-2008
  Logo nắp ca pô BMW 7' E67  Đời 2002-2008
  Logo nắp ca pô BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Logo nắp ca pô BMW 7' F01 LCI  Đời 2011-2015
  Logo nắp ca pô BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Logo nắp ca pô BMW 7' F02 LCI  Đời 2011-2015
  Logo nắp ca pô BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Logo nắp ca pô BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2015
  Logo nắp ca pô BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
  Logo nắp ca pô BMW 7' G11  Đời 2014-2017
  Logo nắp ca pô BMW 7' G12  Đời 2014-2017
  Logo nắp ca pô BMW M1 E26  Đời 1980-1981
  Logo nắp ca pô BMW X1 E84  Đời 2008-2015
  Logo nắp ca pô BMW X3 E83  Đời 2003-2006
  Logo nắp ca pô BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Logo nắp ca pô BMW X3 F25  Đời 2009-2017
  Logo nắp ca pô BMW X4 F26  Đời 2013-2017
  Logo nắp ca pô BMW X5 E53  Đời 1998-2006
  Logo nắp ca pô BMW X5 E70  Đời 2006-2013
  Logo nắp ca pô BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Logo nắp ca pô BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Logo nắp ca pô BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011
  Logo nắp ca pô BMW Z1 Roadster  Đời 1988-1991
  Logo nắp ca pô BMW Z3 E36  Đời 1994-2002
  Logo nắp ca pô BMW Z4 E85  Đời 2002-2008

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...