Lọc gió điều hòa BMW Chính hãng - 64119237555

Còn hàng

LH: 02466833737

Lọc gió điều hòa BMW Chính hãng

Mã phụ tùng:  64119237555

Hình ảnh thực tế của Lọc gió điều hòa BMW Chính hãng - 64119237555

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Lọc gió điều hòa BMW 1' F20  Đời 2010-2015
  Lọc gió điều hòa BMW 1' F20 LCI  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 1' F21  Đời 2010-2015
  Lọc gió điều hòa BMW 1' F21 LCI  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 2' F22  Đời 2012-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 2' F87 M2  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 2' F23  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F30  Đời 2011-2015
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F30 LCI  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F80 M3  Đời 2012-2015
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F80 M3 LCI  Đời 2015-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F31  Đời 2011-2015
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F31 LCI  Đời 2014-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F34 GT  Đời 2012-2016
  Lọc gió điều hòa BMW 3' F34 GT LCI  Đời 2015-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F32  Đời 2012-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F32 LCI  Đời 2016-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F82 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F33  Đời 2013-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F33 LCI  Đời 2016-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F83 M4  Đời 2013-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F83 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F36 Gran Coupé  Đời 2013-2017
  Lọc gió điều hòa BMW 4' F36 Gran Coupé LCI  Đời 2016-2017

 

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...