Gioăng cảm biến mức dầu BMW Roll Royce - 12611744292

Còn hàng

LH: 02466833737

Gioăng cảm biến mức dầu BMW Roll Royce 

Mã phụ tùng: 1261 1744 292

 

Sử dựng tương thích với các dòng xe:

  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' E81 Năm 2006-2011
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' E87 Năm 2003-2007
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' E87 LCI Năm 2006-2011
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' E88 Năm 2006-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' E82 Năm 2006-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' F20 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' F20 LCI Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' F21 Năm 2012-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 1 1' F21 LCI Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 2 2' F22 Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 2 2' F23 Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E36 Năm 1995-2000
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E46 Năm 1997-2006
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E90 Năm 2004-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E90 LCI Năm 2007-2011
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E91 Năm 2004-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E91 Năm 2007-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E92 Năm 2005-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E92 Năm 2008-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E93 Năm 2005-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' E93 Năm 2008-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F30 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F30 Năm 2015-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F31 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F31 Năm 2015-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F34 GT  Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 3 3' F34 Năm 2016-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 4 4' F32 Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 4 4' F33 Năm 2013-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 4 4' F36 Gra Năm 2013-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' E39 Năm 1995-2003
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' E60 Năm 2001-2009
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' E60 LCI Năm 2005-2009
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' E61 Năm 2002-2007
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' E61 LCI Năm 2005-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F07 Năm 2008-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F07 GT  Năm 2013-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F10 Năm 2009-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F10 LCI Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F11 Năm 2009-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 5 5' F11 LCI Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' E63 Năm 2002-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' E63 LCI Năm 2006-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' E64 Năm 2002-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' E64 LCI Năm 2006-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F06 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F06 Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F12 Năm 2009-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F12 Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F13 Năm 2010-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 6 6' F13 Năm 2014-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' E38 Năm 1993-2001
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' E65 Năm 2000-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' E66 Năm 2000-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' E67 Năm 2002-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F01 Năm 2007-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F01 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F02 Năm 2007-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F02 Năm 2011-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F03 Năm 2008-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F03 Năm 2012-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 7 7' F04 Năm 2008-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Series 8 8' E31 Năm 1994-1999
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X1 X1 E84 Năm 2008-2015
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X3 X3 E83 Năm 2003-2006
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X3 X3 E83 LCI Năm 2006-2010
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X3 X3 F25 Năm 2009-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X4 X4 F26 Năm 2013-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X5 X5 E53 Năm 1998-2006
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X5 X5 E70 Năm 2006-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X5 X5 E70 LCI Năm 2009-2013
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X5 X5 F15 Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X6 X6 E71 Năm 2007-2014
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X6 X6 E72 Năm 2008-2011
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  X6X X6 F16 Năm 2013-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Z3 Z3 E36 Năm 1996-2002
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Z4 Z4 E85 Năm 2002-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Z4 Z4 E86 Năm 2005-2008
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Z4 Z4 E89 Năm 2008-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu BMW  Z8 Z8 E52 Năm 1998-2003
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Năm 2002-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Series II  Năm 2011-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Drophead  Năm 2006-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Drophead Series II Năm 2011-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Coupé  Năm 2007-2012
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Phantom Coupé Series II  Năm 2011-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Ghost  Năm 2008-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Wraith   ( Năm 2012-2016
  Gioăng cảm biến mức dầu RR Roll Royce Dawn   Năm 2015-2016

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất