Dầu cầu BMW 75W 90 - 83222365987, 33117695240

Còn hàng

LH: 02466833737

Dầu cầu BMW 75W 90

Mã phụ tùng: 8322 2365 987, 3311 7695 240

Dầu cầu BMW 75W 90 - 83222365987, 33117695240

Dầu cầu BMW 75W 90 - 83222365987, 33117695240

Dầu cầu BMW 75W 90 - 83222365987, 33117695240

 

Sử dụng tương thích với các dòng xe sau:

Dầu cầu BMW 1' E81 Năm 2006-2011
Dầu cầu BMW 1' E87 Năm 2003-2007
Dầu cầu BMW 1' E87 LCI Năm 2006-2011
Dầu cầu BMW 1' E88 Năm 2006-2013
Dầu cầu BMW 1' E82 Năm 2006-2013
Dầu cầu BMW 1' F20 Năm 2010-2015
Dầu cầu BMW 1' F20 LCI Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 1' F21 Năm 2010-2015
Dầu cầu BMW 1' F21 LCI Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 2' F22 Năm 2012-2016
Dầu cầu BMW 2' F23 Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 2' F45 Act Năm rer -2014
Dầu cầu BMW 2' F46 Gra Năm #VALUE!
Dầu cầu BMW 3' E36 Năm 1989-2000
Dầu cầu BMW 3' E46 Năm 1997-2006
Dầu cầu BMW 3' E90 Năm 2004-2008
Dầu cầu BMW 3' E90 LCI Năm 2007-2011
Dầu cầu BMW 3' E91 Năm 2004-2008
Dầu cầu BMW 3' E91 LCI Năm 2007-2012
Dầu cầu BMW 3' E92 Năm 2005-2010
Dầu cầu BMW 3' E92 LCI Năm 2008-2013
Dầu cầu BMW 3' E93 Năm 2005-2010
Dầu cầu BMW 3' E93 LCI Năm 2008-2013
Dầu cầu BMW 3' F30 Năm 2011-2015
Dầu cầu BMW 3' F30 LCI Năm 2015-2016
Dầu cầu BMW 3' F31 Năm 2011-2015
Dầu cầu BMW 3' F31 LCI Năm 2015-2016
Dầu cầu BMW 3' F34 GT  Năm #VALUE!
Dầu cầu BMW 4' F32 Năm 2012-2016
Dầu cầu BMW 4' F33 Năm 2013-2016
Dầu cầu BMW 4' F36 Năm 2013-2016
Dầu cầu BMW 5' E39 Năm 1995-2003
Dầu cầu BMW 5' E60 Năm 2001-2007
Dầu cầu BMW 5' E60 LCI Năm 2005-2009
Dầu cầu BMW 5' E61 Năm 2002-2007
Dầu cầu BMW 5' E61 LCI Năm 2005-2010
Dầu cầu BMW 5' F07 GT  Năm 09/2-42523
Dầu cầu BMW 5' F07 GT  Năm 08/2-42492
Dầu cầu BMW 5' F10 Năm 2009-2013
Dầu cầu BMW 5' F10 LCI Năm 2012-2016
Dầu cầu BMW 5' F11 Năm 2009-2013
Dầu cầu BMW 5' F11 LCI Năm 2012-2016
Dầu cầu BMW 6' E63 Năm 2002-2007
Dầu cầu BMW 6' E63 LCI Năm 2006-2010
Dầu cầu BMW 6' E64 Năm 2002-2007
Dầu cầu BMW 6' E64 LCI Năm 2006-2010
Dầu cầu BMW 6' F06 GC  Năm 05/2-42431
Dầu cầu BMW 6' F06 GC  Năm 05/2-42492
Dầu cầu BMW 6' F12 Năm 2009-2015
Dầu cầu BMW 6' F12 LCI Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 6' F13 Năm 2010-2015
Dầu cầu BMW 6' F13 LCI Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 7' E38 Năm 1993-2001
Dầu cầu BMW 7' E65 Năm 2000-2008
Dầu cầu BMW 7' E66 Năm 2000-2008
Dầu cầu BMW 7' E67 Năm 2002-2008
Dầu cầu BMW 7' F01 Năm 2007-2012
Dầu cầu BMW 7' F01 LCI Năm 2011-2015
Dầu cầu BMW 7' F02 Năm 2007-2012
Dầu cầu BMW 7' F02 Năm 2011-2015
Dầu cầu BMW 7' F03 Năm 2008-2012
Dầu cầu BMW 7' F03 LCI Năm 2012-2015
Dầu cầu BMW 7' F04 Hyb Năm 2008-2012
Dầu cầu BMW 7' G11 Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW 7' G12 Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW X1 E84 Năm 2008-2015
Dầu cầu BMW X1 F48 Năm 2014-2016
Dầu cầu BMW X3 E83 Năm 2003-2006
Dầu cầu BMW X3 E83 LCI Năm 2006-2010
Dầu cầu BMW X3 F25 Năm 2009-2016
Dầu cầu BMW X4 F26 Năm 2013-2016
Dầu cầu BMW X5 E53 Năm 1998-2006
Dầu cầu BMW X5 E70 Năm 2006-2013
Dầu cầu BMW X5 E70 LCI Năm 2009-2013
Dầu cầu BMW X5 F15 Năm 2012-2016
Dầu cầu BMW X5 M F85   Năm 4/20-42510
Dầu cầu BMW X6 E71 Năm 2007-2014
Dầu cầu BMW X6 E72 Hyb Năm 2008-2011
Dầu cầu BMW X6 F16 Năm 2013-2016
Dầu cầu BMW X6 M F86   Năm 0/20-42510
Dầu cầu BMW Z3 E36 Năm 1994-2002
Dầu cầu BMW Z4 E85 Năm 2002-2008
Dầu cầu BMW Z4 E86 Năm 2005-2008
Dầu cầu BMW Z4 E89 Năm 2008-2016
Dầu cầu MINI C Clubman F54 Năm F54 -2015
Dầu cầu MINI C Countryman R60 Năm an R-42371
Dầu cầu MINI P Paceman R61  Năm R61 -2012

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...