Cảm biến ô xy (Khí xả) BMW- 11787569968 - Phụ tùng xe BMW

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến ô xy (Khí xả) BMW

Mã phụ tùng: 11787569968

Mã thay thế dùng chung: 2344876 / 754130 / 11787614322 / 15167 / 753757 / ES20368, ES20418 / 11787545244 / 25614 / 25676 / 753716 / 754122 / 16977, 2134355 / 11787545074 / 11787569968 / 16790/ 75-4130 / 11 78 7 614 322 / 15167 / 75-3757 / ES20368 / ES20418, 11 78 7 545 244 / 25614 / 25676 / 75-3716 / 75-4122 / 16977, 213-4355 / 11 78 7 545 074 / 11 78 7 569 968 / 16790

Phụ tùng xe BMW

Sử dụng tương ứng với các dòng xe:

 • Cảm biến Ô xy BMW 323I 2.5L-L6 2010-2011
 • Cảm biến Ô xy BMW 325I 3.0L-L6 2006
 • Cảm biến Ô xy BMW 328I 3.0L-L6 2007-2013
 • Cảm biến Ô xy BMW 330I 3.0L-L6 2006
 • Cảm biến Ô xy BMW 528I 3.0L-L6 2008-2010
 • Cảm biến Ô xy BMW X3 3.0L-L6 2007-2010
 • Cảm biến Ô xy BMW Z4 3.0L-L6 2006-2011
 • Cảm biến Ô xy BMW 335I 3.0L-L6 Turbocharged 2007-2010
 • Cảm biến Ô xy BMW 335XI 3.0L-L6 Turbocharged 2007-2008
 • Cảm biến Ô xy BMW 535XI 3.0L-L6 Turbocharged 2008
 • Cảm biến Ô xy BMW 750LI 4.4L-V8 Turbocharged 2009-2014
 • Cảm biến Ô xy BMW 550I 4.4L-V8 Turbocharged 2011-2014

Cảm biến ô xy (Khí xả) BMW- 11787569968 - Phụ tùng xe BMWCảm biến ô xy (Khí xả) BMW- 11787569968 - Phụ tùng xe BMWCảm biến ô xy (Khí xả) BMW- 11787569968 - Phụ tùng xe BMWCảm biến ô xy (Khí xả) BMW- 11787569968 - Phụ tùng xe BMW

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...