Cảm biến áp suất dầu BMW Roll Royce MINI - 12618611273

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến áp suất dầu BMW Roll Royce MINI

Mã phụ tùng: 1261 8611 273, 1261 2367 061, 1261 7620 512, 1261 7568 480, 1261 1710 509, 1261 0150 684


Cảm biến áp suất dầu BMW Roll Royce MINI - 12618611273

 

Cảm biến áp suất dầu sử dụng tương thích với các đời xe:

  BMW 1' E81 Năm 2006-2011
  BMW 1' E87 Năm 2003-2007
  BMW 1' E87 LCI Năm 2006-2011
  BMW 1' E88 Năm 2006-2013
  BMW 1' E82 Năm 2006-2013
  BMW 1' F20 Năm 2010-2015
  BMW 1' F20 LCI Năm 2014-2015
  BMW 1' F21 Năm 2010-2015
  BMW 1' F21 LCI Năm 2014-2015
  BMW 2' F22 Năm 2012-2015
  BMW 3' E36 Năm 1989-2000
  BMW 3' E46 Năm 1997-2006
  BMW 3' E90 Năm 2004-2008
  BMW 3' E90 LCI Năm 2007-2011
  BMW 3' E91 Năm 2004-2008
  BMW 3' E91 LCI Năm 2007-2012
  BMW 3' E92 Năm 2005-2010
  BMW 3' E92 LCI Năm 2008-2013
  BMW 3' E93 Năm 2005-2010
  BMW 3' E93 LCI Năm 2008-2013
  BMW 3' F30 Năm 2011-2015
  BMW 3' F30 LCI Năm 2014-2016
  BMW 3' F31 Năm 2011-2015
  BMW 3' F31 LCI Năm 2014-2016
  BMW 3' F34 GT  Năm 2012-2016
  BMW 3' F34 GT LCI Năm 09/2-42431
  BMW 4' F32 Năm 2012-2016
  BMW 4' F33 Năm 2013-2016
  BMW 4' F36 Năm 2013-2016
  BMW 5' E39 Năm 1995-2003
  BMW 5' E60 Năm 2001-2009
  BMW 5' E60 LCI Năm 2005-2009
  BMW 5' E61 Năm 2002-2007
  BMW 5' E61 LCI Năm 2005-2010
  BMW 5' F07 GT  Năm 2008-2013
  BMW 5' F07 GT  Năm 2012-2016
  BMW 5' F10 Năm 2009-2016
  BMW 5' F10 LCI Năm 2012-2016
  BMW 5' F11 Năm 2009-2013
  BMW 5' F11 LCI Năm 2012-2016
  BMW 6' E63 Năm 2002-2007
  BMW 6' E63 LCI Năm 2006-2010
  BMW 6' E64 Năm 2002-2007
  BMW 6' E64 LCI Năm 2006-2010
  BMW 6' F06 GC  Năm 2011-2015
  BMW 6' F06 GC LCI Năm 2014-2016
  BMW 6' F12 Năm 2009-2015
  BMW 6' F12 LCI Năm 2014-2016
  BMW 6' F13 Năm 2010-2015
  BMW 6' F13 LCI Năm 2014-2016
  BMW 7' E38 Năm 1993-2001
  BMW 7' E65 Năm 2000-2008
  BMW 7' E66 Năm 2000-2008
  BMW 7' E67 Năm 2002-2008
  BMW 7' F01 Năm 2007-2012
  BMW 7' F01 LCI Năm 2011-2015
  BMW 7' F02 Năm 2007-2012
  BMW 7' F02 LCI Năm 2011-2015
  BMW 7' F03 Năm 2008-2012
  BMW 7' F03 LCI Năm 2012-2015
  BMW 7' F04 Hyb Năm 2008-2012
  BMW i3 I01 Năm 2013-2016
  BMW X1 E84 Năm 2008-2015
  BMW X3 E83 Năm 2003-2006
  BMW X3 E83 LCI Năm 2006-2010
  BMW X3 F25 Năm 2009-2016
  BMW X4 F26 Năm 2013-2016
  BMW X5 E53 Năm 1998-2006
  BMW X5 E70 Năm 2006-2013
  BMW X5 E70 LCI Năm 2009-2013
  BMW X5 F15 Năm 2012-2016
  BMW X5 M F85   Năm 4/20-42510
  BMW X6 E71 Năm 2007-2014
  BMW X6 E72 Hyb Năm 2008-2011
  BMW X6 F16 Năm 2013-2016
  BMW X6 M F86   Năm 0/20-42510
  BMW Z3 E36 Năm 1994-2002
  BMW Z4 E85 Năm 2002-2008
  BMW Z4 E86 Năm 2005-2008
  BMW Z4 E89 Năm 2008-2016
  MINI  R56 LCI Năm 2009-2013
  MINI  Clubman R55 L Năm 2009-2014
  MINI  Cabrio R57 LCI Năm 2009-2015
  MINI  Coupé R58  Năm 2010-2015
  MINI  Roadster R59  Năm 2010-2016
  MINI  Countryman R6 Năm 2010-2019
  MINI  Paceman R61   Năm 2012-2016
  Roll Royce Phantom Năm 2012-2016
  Roll Royce Phantom Series II  Năm 2011-2016
  Roll Royce Phantom Drophead   Năm 2006-2012
  Roll Royce Phantom Drophead Srries II Năm 2011-2016
  Roll Royce Phantom Coupé Năm 2007-2012
  Roll Royce Phantom Coupé Serié II Năm 2011-2016
  Roll Royce Ghost Năm 2008-2016
  Roll Royce Wraith Năm 2012-2016
  Roll Royce Dawn Năm 2015-2016

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...