Xích cam máng xích cam X5 X6 750Li, 11317567500, 11317574397

Còn hàng

LH: 02466833737

Xích cam máng xích cam X5 X6

Mã phụ tùng: 11317567500, 11317574397

Xích cam máng xích cam X5 X6 750Li, 11317567500, 11317574397

Hình ảnh thực tế của Xích cam máng xích cam X5 X6 750Li, 11317567500, 11317574397

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Xích cam máng cam BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2012
  Xích cam máng cam BMW 5' F10  Đời 2009-2013
  Xích cam máng cam BMW 5' F11  Đời 2010-2013
  Xích cam máng cam BMW 6' F12  Đời 2009-2012
  Xích cam máng cam BMW 6' F13  Đời 2010-2012
  Xích cam máng cam BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Xích cam máng cam BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Xích cam máng cam BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Xích cam máng cam BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2013
  Xích cam máng cam BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
  Xích cam máng cam BMW X5 E70  Đời 2008-2013
  Xích cam máng cam BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Xích cam máng cam BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Xích cam máng cam BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...