Rotuyn đứng dưới Mercedes E-Class S-Class W211 - 2113300435

Còn hàng

LH: 02466833737

Rotuyn đứng dưới thuộc hệ thống gầm treo trên xe, có nhiệm vụ như một khớp nối vô cùng linh hoạt và chắc chắn giữa càng I và ngỗng moay ơ. 

Rotuyn đứng dưới Mercedes E-Class S-Class W211


Mã phụ tùng :  211 330 04 35, 211 330 02 35, 220 333 01 27, 220 333 02 27, 220 333 03 27, 220 333 04 27, 211 330 04 35 05, 220 333 07 27
 

 

Sử dụng tương thích các xe:

  Mercedes Benz CL 500 215 M 113 1999-2006
  Mercedes Benz CL 55 AMG 215 M 113 2000-2002
  Mercedes Benz CL 55 AMG 215 M 113 2002-2006
  Mercedes Benz CL 600 215 M 275 2002-2006
  Mercedes Benz CL 600 215 M 137 1999-2002
  Mercedes Benz CL 65 AMG 215 M 275 2003-2006
  Mercedes Benz CLS 280 219 M 272 2008-2009
  Mercedes Benz CLS 300 219 M 272 2004-2006
  Mercedes Benz CLS 300 219 M 272 2009-2010
  Mercedes Benz CLS 320 219 OM 642 2005-2010
  Mercedes Benz CLS 320 219 OM 642 2009-2010
  Mercedes Benz CLS 350 219 M 272 2006-2010
  Mercedes Benz CLS 500 219 M 113 2004-2010
  Mercedes Benz CLS 500 219 M 273 2006-2010
  Mercedes Benz CLS 55 AMG 219 M 113 2005-2010
  Mercedes Benz CLS 63 AMG 219 M 156 2006-2010
  Mercedes Benz E 200 211 M 271 2002-2011
  Mercedes Benz E 220 211 OM 646 2003-2009
  Mercedes Benz E 230 211 M 272 2007-2009
  Mercedes Benz E 240 211 M 112 2002-2006
  Mercedes Benz E 250 211 M 272 2007-2009
  Mercedes Benz E 270 211 OM 647 2002-2008
  Mercedes Benz E 280 211 OM 648 2003-2005
  Mercedes Benz E 300 211 OM 642 2007-2008
  Mercedes Benz E 320 211 M 112 2003-2009
  Mercedes Benz E 350 211 M 272 2004-2009
  Mercedes Benz E 400 211 OM 628 2003-2005
  Mercedes Benz E 420 211 OM 629 2005-2009
  Mercedes Benz E 500 211 M 113 2002-2005
  Mercedes Benz E 500 211 M 273 2006-2009
  Mercedes Benz E 55  211 M 113 2003-2006
  Mercedes Benz E 55 AMG 211 M 113 2002-2006
  Mercedes Benz E 63 AMG 211 M 156 2006-2009
  Mercedes Benz E 63 AMG 211 M 156 2006-2009
  Mercedes Benz S 280 220 M 112 1999-2005
  Mercedes Benz S 320 220 M 112 1999-2002
  Mercedes Benz S 350 220 M 112 2002-2005
  Mercedes Benz S 400 220 OM 628 2003-2005
  Mercedes Benz S 430 220 M 113 1998-2005
  Mercedes Benz S 500 220 M 113 1998-2005
  Mercedes Benz S 55 AMG 220 M 113 1999-2002
  Mercedes Benz S 600 220 M 137 2000-2002
  Mercedes Benz S 65 AMG 220 M 275 2004-2005
  Mercedes Benz SL 280 230 M 272 2007-2012
  Mercedes Benz SL 3000 230 M 272 2009-2012
  Mercedes Benz SL 350 230 M 272 2006-2012
  Mercedes Benz SL 500 230 M 113 2001-2005
  Mercedes Benz SL 500 230 M 273 2006-2012
  Mercedes Benz SL 55 AMG 230 M 113 2001-2002
  Mercedes Benz SL 55 AMG 230 M 113 2002-2005
  Mercedes Benz SL 55 AMG 230 M 113 2006-2012
  Mercedes Benz SL 600 230 M 275 2003-2012
  Mercedes Benz SL 63 AMG 230 M 156 2008-2012
  Mercedes Benz SL 65 AMG 230 M 275 2003-2012

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...