Quạt gió điều hòa Mercedes S300 S350 S500 S600 - 2218202714

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 221 820 27 14

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô Mercedes chính hãng

Quạt gió điều hòa Mercedes S300 S350 S500 S600

Mã phụ tùng: 221 820 27 14

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô Mercedes chính hãng

Quạt gió điều hòa Mercedes S300 S350 S500 S600 - 2218202714

Hình ảnh thực tế của Quạt gió điều hòa Mercedes S300 S350 S500 S600 - 2218202714

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic  Đời 2008-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 550  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 550  Đời 2008-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 550  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 600  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 63 AMG  Đời 2010-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 63 AMG  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 63 AMG  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG  Đời 2006-2010
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 65 AMG  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 250 CDI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221)   Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 320 CDI  Đời 2005-2009
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 320 CDI 4-matic  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 4-matic  Đời 2008-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 BlueTec  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 BlueTEC 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221)   Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 CGI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 350 CGI 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 400 Hybrid  Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 400 L Hybrid  Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 420 CDI / S 450 CDI  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 450 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 450 4-matic  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 500 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 500 4-matic  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 500 CGI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 500 CGI 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 550 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 550 Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 550 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 550 Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 600  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 63 AMG  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 63 AMG  Đời 2012-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 63 AMG  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 65 AMG  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS Saloon (W221) S 65 AMG  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 250 CDI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221)   Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 320 CDI  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 4-matic  Đời 2008-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 BlueTec  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221)   Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 CGI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 400 Hybrid  Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 400 L Hybrid  Đời 2009-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 450 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 450 4-matic  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 500 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 500 4-matic  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 500 CGI  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 500 CGI 4-matic  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 550 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 550 Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 550 Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 550 Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 600  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 63 AMG  Đời 2011-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 63 AMG  Đời 2012-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 63 AMG  Đời 2006-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 65 AMG  Đời 2005-2013
  Quạt gió điều hòa Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 65 AMG  Đời 2011-2013


     Quạt gió điều hòa thuộc hệ thống điều hòa trên xe làm nhiệm, quạt gió này được đặt trước giàn sưởi hoặc giàn lạnh của hệ thống điều hòa không khí. Nhiệm vụ của quạt gió này là lấy không khí ở ngoài môi trường vào trong khoang xe. 

     Quạt gió điều hòa này được điều khiển bởi bộ chấp hành ECU, sau khi nhận tín hiệu đầu vào từ cảm biến nhiệt độ trong và ngoài xe công thêm điều khiển kiểm soát các thông số của lái xe, ECU sẽ tính toán và điều khiển tốc độ quạt , thông qua đó có thể thay đổi được lưu lượng và nhiệt độ không khí trong xe.

     Quạt gió điều hòa có thế bị hư hỏng vì một vấn đề lý do nào nó. Đó quả là một điệu thật không may mắn và thật sự tệ hại nếu điều đó xảy ra trong mùa hè nóng nực này. Chiếc xe của chúng ta sẽ như một lò nung. Vậy cần phải khắc phục sửa chữa hoặc thay thế ngay quạt gió điều hòa hư hỏng này.

     Anh chị đang tìm kiếm Quạt gió điều hòa mới đẻ thay thế cho chiếc xe của mình, trả lại tiện nghi điều hòa cho chiếc xe. Anh chị đã đêns đúng nơi, tại đay Phutungotodatviet.com có tất cả mọi phụ tùng chiếc xe của anh chị cần. Chúng tôi cung cấp phân phối quạt gió điều hào đày đủ các chủng loại phù hơp với yêu cầu nguyện vọng thay thế của anh chị như: hàng mới chính hãng, hàng OEM, Các loại hàng thay thế, hàng tháo xe...

Anh chị vui lòng LH: 0949896111 để nhận tư vấn báo giá phụ tùng ô tô Nhanh chóng chính xác vả có giá cả tôt nhất.

Xem thêm các phụ tùng khác có tại Phutungotodatviet.com:

>>> Phụ tùng xe ô tô Mercedes

>>> Phụ tùng xe ô tô BMW

>>> Phụ tùng xe ô tô Audi

>>> Phụ tùng xe ô tô Porsche

>>> Phụ tùng xe ô tô Land Rover

>>> Phụ tùng xe ô tô Cadillac

>>> Phụ tùng xe ô tô Volkswagen

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...