Phớt cầu sau BMW 318i 320i X3 - 33127621206

Còn hàng

LH: 02466833737

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Mã phụ tùng: 33127621206, 33121214080, 33121200052, 33121202121, 33121204231, 33121204232, 33121210724, 33121212464

Phớt cầu sau BMW 318i 320i X3

Mã phụ tùng: 33127621206, 33121214080, 33121200052, 33121202121, 33121204231, 33121204232, 33121210724, 33121212464

Phớt cầu sau BMW 318i 320i X3 - 33127621206

Hình ảnh thực tế của Phớt cầu sau BMW 318i 320i X3 - 33127621206

Sử dụng tương thích với các dòng xe: 

  Phớt cầu sau BMW 1' E81  Đời 2006-2011
  Phớt cầu sau BMW 1' E87  Đời 2003-2007
  Phớt cầu sau BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Phớt cầu sau BMW 1' E88  Đời 2006-2013
  Phớt cầu sau BMW 1' E82  Đời 2009-2013
  Phớt cầu sau BMW 1' F20  Đời 2010-2015
  Phớt cầu sau BMW 1' F20 LCI  Đời 2014-2017
  Phớt cầu sau BMW 1' F21  Đời 2011-2015
  Phớt cầu sau BMW 1' F21 LCI  Đời 2014-2017
  Phớt cầu sau BMW 2' F22  Đời 2012-2017
  Phớt cầu sau BMW 2' F23  Đời 2014-2017
  Phớt cầu sau BMW 1502-2002tii  Đời 1966-1977
  Phớt cầu sau BMW 3' E21  Đời 1975-1983
  Phớt cầu sau BMW 3' E30  Đời 1982-1994
  Phớt cầu sau BMW 3' E36  Đời 1989-2000
  Phớt cầu sau BMW 3' E46  Đời 1997-2006
  Phớt cầu sau BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Phớt cầu sau BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Phớt cầu sau BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Phớt cầu sau BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Phớt cầu sau BMW 3' E92  Đời 2006-2010
  Phớt cầu sau BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Phớt cầu sau BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Phớt cầu sau BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Phớt cầu sau BMW 3' F30  Đời 2011-2015
  Phớt cầu sau BMW 3' F30 LCI  Đời 2014-2017
  Phớt cầu sau BMW 3' F31  Đời 2011-2015
  Phớt cầu sau BMW 3' F31 LCI  Đời 2014-2017
  Phớt cầu sau BMW 3' F34 GT  Đời 2012-2016
  Phớt cầu sau BMW 3' F34 GT LCI  Đời 2015-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F32  Đời 2012-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F32 LCI  Đời 2016-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F33  Đời 2013-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F33 LCI  Đời 2016-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F36 Gran Coupé  Đời 2013-2017
  Phớt cầu sau BMW 4' F36 Gran Coupé LCI  Đời 2016-2017
  Phớt cầu sau BMW X1 E84  Đời 2008-2015
  Phớt cầu sau BMW X3 E83  Đời 2003-2006
  Phớt cầu sau BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Phớt cầu sau BMW Z3 E36  Đời 1994-2002
  Phớt cầu sau BMW Z4 E85  Đời 2002-2008

Xem thêm các loại phớt khác tại đây.

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...