Ốc lốp BMW MINI | Ốc lazang | 36136781150

Còn hàng

LH: 02466833737

Ốc lốp BMW MINI, Ốc lazang

 Mã phụ tùng: 3613 6781 150

Mã phụ tùng thay thế: 3613 0141 574, 3613 1095 390, 3613 0141 576, 3613 1126 191, 3613 0141 576, 3613 1095 390, 3613 1126 014, 3613 1122 158, 3613 0141 574, 3613 1117 190, 3613 1117 191,  3613 1118 949,  3613 1126 191, 3613 6781 150.

Ốc lốp BMW MINI | Ốc lazang | 36136781150

 

Ốc lốp BMW MINI, Ốc lazang, 36136781150 Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  BMW 1' E81 Năm 2006-2011
  BMW 1' E87 Năm 2003-2007
  BMW 1' E87 LCI Năm 2006-2011
  BMW 1' E88 Năm 2006-2013
  BMW 1' E82 Năm 2006-2013
  BMW 3' E21 Năm 1975-1983
  BMW 3' E30 Năm 1981-1994
  BMW 3' E36 Năm 1989-2000
  BMW 3' E46 Năm 1997-2006
  BMW 3' E90 Năm 2004-2008
  BMW 3' E90 LCI Năm 2007-2011
  BMW 3' E91 Năm 2004-2008
  BMW 3' E91 LCI Năm 2007-2012
  BMW 3' E92 Năm 2005-2010
  BMW 3' E92 LCI Năm 2008-2013
  BMW 3' E93 Năm 2005-2010
  BMW 3' E93 LCI Năm 2008-2013
  BMW 5' E12 Năm 1972-1981
  BMW 5' E28 Năm 1980-1987
  BMW 5' E34 Năm 1987-1996
  BMW 5' E39 Năm 1995-2003
  BMW 5' E60 Năm 2001-2009
  BMW 5' E60 LCI Năm 2005-2009
  BMW 5' E61 Năm 2002-2007
  BMW 5' E61 LCI Năm 2005-2010
  BMW 6' E24 Năm 1975-1989
  BMW 6' E63 Năm 2002-2010
  BMW 6' E63 LCI Năm 2006-2010
  BMW 6' E64 Năm 2002-2010
  BMW 6' E64 LCI Năm 2006-2010
  BMW 7' E23 Năm 1976-1986
  BMW 7' E32 Năm 1985-1994
  BMW 7' E38 Năm 1993-2001
  BMW 7' E65 Năm 2000-2008
  BMW 8' E31 Năm 1989-1999
  BMW M1 E26 Năm 1980-1981
  BMW X1 E84 Năm 2008-2015
  BMW X5 E53 Năm 1998-2006
  BMW Z1 Roadste Năm 1988-1991
  BMW Z3 E36 Năm 1994-2002
  BMW Z4 E85 Năm 2002-2008
  BMW Z4 E86 Năm 2005-2008
  BMW Z4 E89 Năm 2008-2016
  BMW Z8 E52 Năm 1998-2003
  BMW MINI R50   Năm 2000-2006
  BMW MINI R53   Năm 2000-2006
  BMW MINI R56   Năm 2005-2010
  BMW MINI Clubman R55  Năm 2006-2010
  BMW MINI Cabrio R52   Năm 2002-2008
  BMW MINI Cabrio R57   Năm 2007-2010
  BMW MINI JCW Challeng Năm  

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...