Nắp cảm biến khoảng cách BMW - 66209142107

Còn hàng

LH: 02466833737

Nắp cảm biến khoảng cách BMW

Mã phụ tùng: 6620 9142 107, 6620 6986 297

Nắp cảm biến khoảng cách BMW - 66209142107

Hình ảnh thực tế của Nắp cảm biến khoảng cách BMW

Hình ảnh đồ họa vị trí lắp đặt của cảm biến khoảng cách BMW

 

Sử dung tương thích với các dòng xe:

  BMW 5' E60 LCI  Năm 2005-2009
  BMW 5' E61 LCI  Năm 2005-2010
  BMW 5' F07 GT  Năm 2008-2013
  BMW 5' F07 GT  Năm 2012-2013
  BMW 5' F10   Năm 2009-2016
  BMW 5' F10 LCI  Năm 2012-2016
  BMW 5' F11   Năm 2009-2013
  BMW 5' F11 LCI  Năm 2012-2016
  BMW 6' F06 GC  Năm 2012-2015
  BMW 6' F06 GC  Năm 2014-2016
  BMW 6' F12   Năm 2009-2015
  BMW 6' F12 LCI  Năm 2014-2016
  BMW 6' F13   Năm 2010-2015
  BMW 6' F13 LCI  Năm 2014-2016
  BMW 7' F01   Năm 2007-2012
  BMW 7' F01 LCI  Năm 2011-2015
  BMW 7' F02   Năm 2007-2012
  BMW 7' F02 LCI  Năm 2011-2015
  BMW 7' F03   Năm 2008-2012
  BMW 7' F03 LCI  Năm 2012-2015
  BMW 7' F04 Hyb  Năm 2008-2012
  BMW X3 E83   Năm 2003-2006
  BMW X3 E83 LCI  Năm 2006-2010
  BMW X3 F25   Năm 2009-2016
  BMW X5 E70   Năm 2006-2013
  BMW X5 E70 LCI  Năm 2009-2013
  BMW X6 E71   Năm 2007-2014
  BMW X6 E72 Hyb  Năm 2008-2011
  BMW Ghost    Năm 2008-2016

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất