Mô bin BMW Chính hãng 320i 520i - 12138657273

Còn hàng

LH: 02466833737

Mô bin BMW Chính hãng 320i 520i

Mã phụ tùng: 12138657273

Mô bin BMW Chính hãng 320i 520i - 12138657273

Hình ảnh thực tế của Mô bin BMW Chính hãng 320i 520i - 12138657273

Sử dụng tương thích với cá dòng xe: 

  Gioăng hộp số BMW 3' E36  Đời 1989-2000
  Gioăng hộp số BMW 3' E46  Đời 1997-2006
  Gioăng hộp số BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Gioăng hộp số BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Gioăng hộp số BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Gioăng hộp số BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số BMW 3' E92  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Gioăng hộp số BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW 5' E34  Đời 1989-1996
  Gioăng hộp số BMW 5' E39  Đời 1995-2003
  Gioăng hộp số BMW 5' E60  Đời 2002-2007
  Gioăng hộp số BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
  Gioăng hộp số BMW 5' E61  Đời 2002-2007
  Gioăng hộp số BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số BMW 6' E63  Đời 2002-2007
  Gioăng hộp số BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số BMW 6' E64  Đời 2002-2007
  Gioăng hộp số BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số BMW 7' E32  Đời 1991-1994
  Gioăng hộp số BMW 7' E38  Đời 1993-2001
  Gioăng hộp số BMW 7' E65  Đời 2000-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' E66  Đời 2000-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' E67  Đời 2002-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2013
  Gioăng hộp số BMW X3 E83  Đời 2004-2006
  Gioăng hộp số BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số BMW X5 E53  Đời 2003-2006
  Gioăng hộp số BMW X5 E70  Đời 2006-2013
  Gioăng hộp số BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Gioăng hộp số BMW Z4 E85  Đời 2002-2005
  Gioăng hộp số BMW #VALUE! Đời #VALUE!
  Gioăng hộp số BMW 1' E81  Đời 2007-2011
  Gioăng hộp số BMW 1' E87  Đời 2003-2007
  Gioăng hộp số BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Gioăng hộp số BMW 1' E88  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số BMW 1' E82  Đời 2006-2012
  Gioăng hộp số BMW 3' E46  Đời 1999-2006
  Gioăng hộp số BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Gioăng hộp số BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Gioăng hộp số BMW 3' E91  Đời 2006-2008
  Gioăng hộp số BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2010
  Gioăng hộp số BMW 3' E92  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số BMW 3' E92 LCI  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW 5' E60  Đời 2002-2005
  Gioăng hộp số BMW 5' E60 LCI  Đời 2006-2009
  Gioăng hộp số BMW 5' E61  Đời 2002-2005
  Gioăng hộp số BMW 5' E61 LCI  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2012
  Gioăng hộp số BMW 5' F10  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW 5' F11  Đời 2010-2013
  Gioăng hộp số BMW 6' E63  Đời 2002-2005
  Gioăng hộp số BMW 6' E64  Đời 2002-2005
  Gioăng hộp số BMW 6' F12  Đời 2009-2012
  Gioăng hộp số BMW 6' F13  Đời 2010-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' E65  Đời 2000-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' E66  Đời 2000-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' E67  Đời 2002-2008
  Gioăng hộp số BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Gioăng hộp số BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2013
  Gioăng hộp số BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
  Gioăng hộp số BMW X5 E53  Đời 2003-2006
  Gioăng hộp số BMW X5 E70  Đời 2008-2013
  Gioăng hộp số BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Gioăng hộp số BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Gioăng hộp số BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011
  Gioăng hộp số BMW Z4 E85  Đời 2004-2008
  Gioăng hộp số BMW Z4 E86  Đời 2005-2008
  Gioăng hộp số BMW Z4 E89  Đời 2008-2016
  Gioăng hộp số MINI R56  Đời 2005-2010
  Gioăng hộp số MINI Clubman R55  Đời 2006-2010
  Gioăng hộp số MINI Cabrio R57  Đời 2007-2010
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom RR1  Đời 2002-2012
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom RR1 Series II  Đời 2011-2016
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom Drophead  Đời 2006-2012
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom Drophead Series II  Đời 2011-2016
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom Coupé  Đời 2007-2012
  Gioăng hộp số RollRoyce Phantom Coupé Series II  Đời 2011-2016
  Gioăng hộp số RollRoyce Ghost RR4  Đời 2008-2017
  Gioăng hộp số RollRoyce Wraith RR5  Đời 2012-2017
  Gioăng hộp số RollRoyce Dawn RR6  Đời 2015-2017

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất