Má phanh sau BMW 520i 525i 550i 650i X5 X6 - 34216763043

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 34216763043, 34216763044

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Má phanh sau BMW 520i 525i 550i 650i X5 X6

Mã phụ tùng: 34216763043, 34216763044

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Má phanh sau BMW 520i 525i 550i 650i X5 X6 - 34216763043

Hình ảnh thực tế của Má phanh sau BMW 520i 525i 550i 650i X5 X6, 34216763043

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

    Hãng Serise Mẫu xe Năm Máy Body
  Mã phanh BMW 5 (E60) 520 d 2005-2010 N47 D20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 520 d 2005-2201 M47 D20 (204D4) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 520 d 2007-2010 N47 D20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 520 i 2003-2010 M54 B22 (226S1) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 520 i 2007-2010 N43 B20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 523 i 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 523 i 2007-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 M57 D25 (256D2) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 d 2004-2010 M57 D25 (256D1) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 i 2003-2010 M54 B25 (256S5) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 i 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 i 2007-2008 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2008-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 xi 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 525 xi 2007-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 d 2003-2010 M57 D30 (306D2) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 i 2003-2010 M54 B30 (306S3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 i 2005-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 i 2007-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 i xDrive 2008-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 xi 2005-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 (E60) 530 xi 2007-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 520 d 2005-2010 N47 D20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 520 d 2005-2010 M47 D20 (204D4) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 520 d 2007-2010 N47 D20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 520 i 2003-2010 M54 B22 (226S1) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 520 i 2007-2010 N43 B20 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 523 i 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 523 i 2007-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 d 2004-2010 M57 D25 (256D2) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 d 2004-2010 M57 D25 (256D1) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 i 2003-2010 M54 B25 (256S5) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 i 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 i 2007-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 i xDrive 2008-1010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 xi 2005-2010 N52 B25 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 525 xi 2007-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 d 2003-2010 M57 D30 (306D2) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 i 2003-2010 M54 B30 (306S3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 i 2005-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 i 2007-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 i xDrive 2008-2010 N53 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 xi 2005-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Saloon (E60) 530 xi 2007-2010 N52 B30 A Sedan
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005-2010 N47 D20 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005-2010 M47 D20 (204D4) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 520 d 2007-2010 N47 D20 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007-2010 N43 B20 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 523 i 2005-2010 N52 B25 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007-2010 N52 B25 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004-2010 M57 D25 (256D2) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004-2010 M57N 256 D4 Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004-2010 M54 B25 (256S5) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005-2010 N52 B25 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005-2010 N52 B25 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004-2010 M57 D30 (306D2) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2008-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005-2010 N52 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007-2010 M57 D30 (306D3) Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530xi 2007-2010 N53 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005-2010 N52 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007-2010 N52 B30 A Wagon
  Mã phanh BMW 5 Touring (E61) 535 d 2007-2010 M57 D30 (306D5) Wagon
  Mã phanh BMW 6 Convertible (E64) 630 i 2004-2010 N52 B30 A Convertible
  Mã phanh BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010 N55 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) 3.0 d 2007-2008 M57 D30 (306D3) SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) 3.0 d 2007-2008 M57 D30 (306D3) SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) 3.0 si 2007-2008 N52 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-2013 N57 D30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-2013 N57 D30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008-2010 N52 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2010-2013 N55 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-2013 N55 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) 30 d 2008-2008 M57 D30 (306D3) SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008-2014 N57 D30 A SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010-2014 N57 D30 A SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008-2014 M57 D30 (306D5) SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-2010 N54 B30 A SUV
  Mã phanh BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2010-2014 N57 D30 B SUV

Xem thêm các loại MÁ PHANH khác có tại văn phòng phụ tùng ô tô Đất Việt.

Xem thêm các phụ tùng khác có tại Phutungotodatviet.com:

>>> Phụ tùng xe ô tô Mercedes

>>> Phụ tùng xe ô tô BMW

>>> Phụ tùng xe ô tô Audi

>>> Phụ tùng xe ô tô Porsche

>>> Phụ tùng xe ô tô Land Rover

>>> Phụ tùng xe ô tô Cadillac

>>> Phụ tùng xe ô tô Volkswagen

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất