Logo chụp lazang Mercedes - 2204000125

Còn hàng

LH: 02466833737

Logo chụp lazang Mercedes 
Mã phụ tùng: 2204000125

Logo chụp lazang Mercedes - 2204000125

Đường kính : 7.3 Cm

Sử dụng tương thích vơi các dòng xe: 

  Mercedes   Năm 1984-1985
  Mercedes 190 D 2.5 Năm 1982-1989
  Mercedes 190 D 2.5 TURBODIESE Năm 1987
  Mercedes 190 E Năm 1982-1986
  Mercedes 190 E 2.3 Năm 1987-1993
  Mercedes 190 E 2.3-16 Năm 1982-1987
  Mercedes 190 E 2.6 Năm 1987-1993
  Mercedes 190 E 3.2 AMG Năm 1987-1993
  Mercedes 200 E Năm 1996
  Mercedes 250 D TURBODIESEL Năm 1990-1993
  Mercedes 260 E Năm 1985-1992
  Mercedes 280 E Năm 1993-1993
  Mercedes 300 CE Năm 1988-1999
  Mercedes 300 CE 3.4 AMG Năm 1990-1992
  Mercedes 300 CE-24 Năm 1990-1992
  Mercedes 300 D TURBODIESEL Năm 1986-1987
  Mercedes 300 E Năm 1985-1997
  Mercedes 300 SD TURBO Năm 1992-1995
  Mercedes 300 SE Năm 1988-1991
  Mercedes 300 SE 3.2 Năm 1992-1999
  Mercedes 300 SEL Năm 1979-1991
  Mercedes 300 SEL 3.2 Năm 1995-1999
  Mercedes 300 SL-24 Năm 1989-1993
  Mercedes 300 TD TURBODIESEL Năm 1987
  Mercedes 300 TE Năm 1985-1993
  Mercedes 320 CE Năm 1993-1995
  Mercedes 320 E Năm 1993-1995
  Mercedes 320 TE Năm 1993-1995
  Mercedes 400 E Năm 1985-1995
  Mercedes 400 SE Năm 1992-1993
  Mercedes 400 SEL Năm 1993-1999
  Mercedes 420 SEL Năm 1979-1991
  Mercedes 500 E Năm 1992-1994
  Mercedes 500 E 6.0 E 500 AMG Năm 1992-1994
  Mercedes 500 SEC Năm 1979-1999
  Mercedes 500 SEL Năm 1979-1999
  Mercedes 500 SL Năm 1989-1998
  Mercedes 500 SL 6.0 AMG Năm 1989-1992
  Mercedes 500 SL 6.0 SL 500 AM Năm 1993-1998
  Mercedes 560 SEC Năm 1986-1991
  Mercedes 560 SEL Năm 1986-1991
  Mercedes 600 SEC V12 Năm 1993-1999
  Mercedes 600 SEL V12 Năm 1992-1999
  Mercedes 600 SL Năm 1993-2002
  Mercedes C 220 Năm 1994-1996
  Mercedes C 230 Năm 1997-1998
  Mercedes C 230 KOMPRESSOR Năm 1993-2000
  Mercedes C 280 Năm 1993-2000
  Mercedes C 43 AMG Năm 1998-2000
  Mercedes C36 AMG Năm 1993-1997
  Mercedes CLK 320 Năm 1998-2003
  Mercedes CLK 430 Năm 1998-2003
  Mercedes CLK 55 AMG Năm 1998-2003
  Mercedes E 200 Năm 1996
  Mercedes E 250 TURBODIESEL Năm 1900-1993
  Mercedes E 280 Năm 1993-1994
  Mercedes E 300 Năm 1985-1993
  Mercedes E 300 DIESEL Năm 1995-1997
  Mercedes E 300 DIESEL TURBODI Năm 1987
  Mercedes E 300 TURBODIESEL Năm 1997-1999
  Mercedes E 320 Năm 1993-2003
  Mercedes E 420 Năm 1985-1997
  Mercedes E 430 Năm 1998-2002
  Mercedes E 50 AMG Năm 1996-1997
  Mercedes E 55 AMG Năm 1999-2002
  Mercedes E 60 AMG Năm 1992-1994
  Mercedes E36 AMG Năm 1993-1995
  Mercedes G 500 Năm 1990-2008
  Mercedes G 55 AMG Năm 2003-2004
  Mercedes ML 320 Năm 1997-2003
  Mercedes ML 430 Năm 1997-2001
  Mercedes ML 55 AMG Năm 1997-2003
  Mercedes S 320 Năm 1992-1999
  Mercedes S 350 TURBODIESEL Năm 1992-1995
  Mercedes S 420 Năm 1992-1999
  Mercedes S 500 Năm 1992-1999
  Mercedes S 600 Năm 1992-1999
  Mercedes SL 320 Năm 1994-1997
  Mercedes SL 500 Năm 1999-2002
  Mercedes SL 600 Năm 1993-2002
  Mercedes SL 600 AMG Năm 1993-1998
  Mercedes SLK 230 KOMPRESSOR Năm 1996-2000

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất