Chốt khóa càng H BMW X5 525i 530i 750Li - 33326770749

Hết hàng: Hết hàng

Chốt khóa càng H BMW X5 525i 530i 750Li

Mã phụ tùng: 3332 6770 749, 3332 1090 030, 3332 1091 620

Chốt khóa càng H BMW X5 525i 530i 750Li - 33326770749

Sử dụng tương thích với các dòng xe: 

  BMW 525i E39 Năm 2001-2003
  BMW 525i E60 Năm 2004-2005
  BMW 528i E39 Năm 1997-2000
  BMW 530i E39 Năm 2001-2003
  BMW 530i E60 Năm 2004-2005
  BMW 540i E39 Năm 1997-2003
  BMW 545i E60 Năm 2004-2005
  BMW 645Ci E63 Năm 2004-2005
  BMW 740i E38 Năm 1995-2001
  BMW 740iL E38 Năm 1995-2001
  BMW 745i E66 Năm 2002-2005
  BMW 745i E65 Năm 2002-2005
  BMW 750iL E38 Năm 1995-1997
  BMW 750iL E38 Năm 1999-2001
  BMW 760Li E66 Năm 2003-2006
  BMW M5 E39 Năm 2000-2003
  BMW X5 E53 Năm 2000-2003
  BMW X6 E53 Năm 2005
  BMW Z8 E52 Năm 2000-2003

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất