Cảm biến vị trí trục cam chính hãng - 13627525014

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 1362 7525 014, 1362 7633 958, 1362 7546 660, 1362 7558 518

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Cảm biến vị trí trục cam chính hãng

Mã phụ tùng: 1362 7525 014, 1362 7633 958, 1362 7546 660, 1362 7558 518

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Cảm biến vị trí trục cam chính hãng - 13627525014

Hình ảnh thực tế của Cảm biến vị trí trục cam chính hãng - 13627525014

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' E81 Đời 2006-2011
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' E87 Đời 2005-2007
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' E87 LCI Đời 2006-2011
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' E88 Đời 2006-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' E82 Đời 2006-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' F20 Đời 2010-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' F20 LCI Đời 2014-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' F21 Đời 2010-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 1' F21 LCI Đời 2014-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 2' F22 Đời 2012-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 2' F87 M2  Đời 2014-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 2' F23 Đời 2014-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E90 Đời 2004-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E90 LCI Đời 2007-2011
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E91 Đời 2004-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E91 LCI Đời 2007-2012
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E92 Đời 2005-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E92 LCI Đời 2008-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E93 Đời 2005-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' E93 LCI Đời 2008-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F30 Đời 2011-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F30 LCI Đời 2014-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F80 M3  Đời 2012-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F80 M3 LCI  Đời 2015-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F31 Đời 2011-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F31 LCI Đời 2014-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 3' F34 GT  Đời 2012-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F32 Đời 2012-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F82 M4  Đời 2016-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F33 Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F83 M4  Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F83 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 4' F36 Gran Co Đời 2013-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' E60 Đời 2004-2007
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' E60 LCI Đời 2005-2009
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' E61 Đời 2004-2007
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' E61 LCI Đời 2005-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F07 Đời 2008-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F07 GT LCI Đời 2012-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F10 Đời 2009-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F10 LCI Đời 2012-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F11 Đời 2009-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 5' F11 LCI Đời 2012-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' E63 Đời 2004-2007
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' E63 LCI Đời 2006-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' E64 Đời 2004-2007
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' E64 LCI Đời 2006-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F06 Gra Đời 2011-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F06 Gra Đời 2014-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F12 Đời 2009-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F12 LCI Đời 2014-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F13 Đời 2010-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 6' F13 LCI Đời 2014-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' E65 Đời 2004-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' E66 Đời 2004-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F01 Đời 2007-2012
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F01 LCI Đời 2011-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F02 Đời 2007-2012
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F02 LCI Đời 2011-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F03 Đời 2008-2012
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F03 LCI Đời 2012-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW 7' F04 Hyb Đời 2008-2012
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X1 E84 Đời 2008-2015
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X3 E83 LCI Đời 2006-2010
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X3 F25 Đời 2009-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X4 F26 Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X5 E70 Đời 2006-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X5 E70 LCI Đời 2009-2013
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X5 F15 Đời 2012-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X5 F85 X5  Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X6 E71 Đời 2007-2014
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X6 E72 Hyb Đời 2008-2011
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X6 F16 Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW X6 F86 X6  Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW Z4 E85 Đời 2004-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW Z4 E86 Đời 2005-2008
  Cảm biến vị trí trục cam BMW Z4 E89 Đời 2008-2016
  Cảm biến vị trí trục cam BMW MINI F56   Đời 2013-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW MINI Count Đời 2016-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW Ghost   (0 Đời 2008-2017
  Cảm biến vị trí trục cam BMW Wraith Đời 2012-2017

Xem thêm các phụ tùng khác có tại Phutungotodatviet.com:

>>> Phụ tùng xe ô tô Mercedes

>>> Phụ tùng xe ô tô BMW

>>> Phụ tùng xe ô tô Audi

>>> Phụ tùng xe ô tô Porsche

>>> Phụ tùng xe ô tô Land Rover

>>> Phụ tùng xe ô tô Cadillac

>>> Phụ tùng xe ô tô Volkswagen

 

 

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...