Cảm biến trục cam hút BMW chính hãng - 13627633958

Còn hàng

LH: 02466833737

Mã phụ tùng: 13627525014, 13627633958, 13627558518, 13627546660.

Thương hiệu: Phụ tùng ô tô BMW chính hãng

Cảm biến trục cam hút BMW chính hãng

Mã phụ tùng: 13627525014, 13627633958, 13627558518, 13627546660

Cảm biến trục cam hút BMW chính hãng - 13627633958

Cảm biến trục cam hút BMW chính hãng - 13627633958

Hình ảnh thực tế của Cảm biến trục cam hút BMW chính hãng - 13627633958

Sử dụng tương thích với các dòng xe: 

  Cảm biến trục cam BMW 1' E81  Đời 2006-2011
  Cảm biến trục cam BMW 1' E87  Đời 2005-2007
  Cảm biến trục cam BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Cảm biến trục cam BMW 1' E88  Đời 2006-2013
  Cảm biến trục cam BMW 1' E82  Đời 2006-2013
  Cảm biến trục cam BMW 1' F20  Đời 2010-2015
  Cảm biến trục cam BMW 1' F20 LCI  Đời 2014-2016
  Cảm biến trục cam BMW 1' F21  Đời 2010-2015
  Cảm biến trục cam BMW 1' F21 LCI  Đời 2014-2016
  Cảm biến trục cam BMW 2' F22  Đời 2012-2016
  Cảm biến trục cam BMW 2' F87 M2  Đời 2014-2017
  Cảm biến trục cam BMW 2' F87 M2 LCI  Đời 2016-2017
  Cảm biến trục cam BMW 2' F23  Đời 2014-2016
  Cảm biến trục cam BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Cảm biến trục cam BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Cảm biến trục cam BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Cảm biến trục cam BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Cảm biến trục cam BMW 3' E92  Đời 2005-2010
  Cảm biến trục cam BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Cảm biến trục cam BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Cảm biến trục cam BMW 3' E93 LCI  Đời 2008-2013
  Cảm biến trục cam BMW 3' F30  Đời 2011-2015
  Cảm biến trục cam BMW 3' F30 LCI  Đời 2014-2017
  Cảm biến trục cam BMW 3' F80 M3  Đời 2012-2015
  Cảm biến trục cam BMW 3' F80 M3 LCI  Đời 2015-2017
  Cảm biến trục cam BMW 3' F31  Đời 2011-2015
  Cảm biến trục cam BMW 3' F31 LCI  Đời 2014-2016
  Cảm biến trục cam BMW 3' F34 GT  Đời 2012-2016
  Cảm biến trục cam BMW 4' F32  Đời 2012-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F82 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F33  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F83 M4  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F83 M4 LCI  Đời 2016-2017
  Cảm biến trục cam BMW 4' F36 Gran Coupé  Đời 2013-2016
  Cảm biến trục cam BMW 5' E60  Đời 2004-2007
  Cảm biến trục cam BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
  Cảm biến trục cam BMW 5' E61  Đời 2004-2007
  Cảm biến trục cam BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
  Cảm biến trục cam BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2013
  Cảm biến trục cam BMW 5' F07 GT LCI  Đời 2012-2017
  Cảm biến trục cam BMW 5' F10  Đời 2009-2016
  Cảm biến trục cam BMW 5' F10 LCI  Đời 2012-2016
  Cảm biến trục cam BMW 5' F11  Đời 2009-2013
  Cảm biến trục cam BMW 5' F11 LCI  Đời 2012-2017
  Cảm biến trục cam BMW 6' E63  Đời 2004-2007
  Cảm biến trục cam BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến trục cam BMW 6' E64  Đời 2004-2007
  Cảm biến trục cam BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến trục cam BMW 6' F06 Gran Coupé  Đời 2011-2015
  Cảm biến trục cam BMW 6' F06 Gran Coupé LCI  Đời 2014-2017
  Cảm biến trục cam BMW 6' F12  Đời 2009-2015
  Cảm biến trục cam BMW 6' F12 LCI  Đời 2014-2017
  Cảm biến trục cam BMW 6' F13  Đời 2010-2015
  Cảm biến trục cam BMW 6' F13 LCI  Đời 2014-2017
  Cảm biến trục cam BMW 7' E65  Đời 2004-2008
  Cảm biến trục cam BMW 7' E66  Đời 2004-2008
  Cảm biến trục cam BMW 7' F01  Đời 2007-2012
  Cảm biến trục cam BMW 7' F01 LCI  Đời 2011-2015
  Cảm biến trục cam BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Cảm biến trục cam BMW 7' F02 LCI  Đời 2011-2015
  Cảm biến trục cam BMW 7' F03  Đời 2008-2012
  Cảm biến trục cam BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2015
  Cảm biến trục cam BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
  Cảm biến trục cam BMW X1 E84  Đời 2008-2015
  Cảm biến trục cam BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến trục cam BMW X3 F25  Đời 2009-2017
  Cảm biến trục cam BMW X4 F26  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW X5 E70  Đời 2006-2013
  Cảm biến trục cam BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
  Cảm biến trục cam BMW X5 F15  Đời 2012-2017
  Cảm biến trục cam BMW X5 M F85  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW X6 E71  Đời 2007-2014
  Cảm biến trục cam BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011
  Cảm biến trục cam BMW X6 F16  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW X6 M F86  Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam BMW Z4 E85  Đời 2004-2008
  Cảm biến trục cam BMW Z4 E86  Đời 2005-2008
  Cảm biến trục cam BMW Z4 E89  Đời 2008-2016
  Cảm biến trục cam MINI F56 Đời 2013-2017
  Cảm biến trục cam MINI  Countryman F60  Đời 2016-2017
  Cảm biến trục cam RR Ghost  Đời 2008-2017
  Cảm biến trục cam RR Wraith  Đời 2012-2017
  Cảm biến trục cam RR Dawn  Đời 2015-2017

 

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất