Cảm biến tiếng gõ BMW X5 730Li 325i 520i - 13627568422

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến tiếng gõ BMW X5 730Li 325i 520i

Mã phụ tùng: 13627568422

Cảm biến tiếng gõ BMW X5 730Li 325i 520i - 13627568422

Cảm biến tiếng gõ BMW X5 730Li 325i 520i - 13627568422

Hình ảnh thực tế của Cảm biến tiếng gõ BMW X5 730Li 325i 520i - 13627568422

Sử dụng tương thích với các dòng xe:

  Cảm biến tiếng gõ BMW 1' E81  Đời 2006-2011
  Cảm biến tiếng gõ BMW 1' E87  Đời 2003-2007
  Cảm biến tiếng gõ BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Cảm biến tiếng gõ BMW 1' E88  Đời 2006-2013
  Cảm biến tiếng gõ BMW 1' E82  Đời 2009-2013
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E36  Đời 1998-2000
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E46  Đời 1997-2006
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E92  Đời 2006-2010
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Cảm biến tiếng gõ BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Cảm biến tiếng gõ BMW 5' E39  Đời 1995-2003
  Cảm biến tiếng gõ BMW 5' E60  Đời 2001-2005
  Cảm biến tiếng gõ BMW 5' E60 LCI  Đời 2006-2009
  Cảm biến tiếng gõ BMW 5' E61  Đời 2002-2005
  Cảm biến tiếng gõ BMW 5' E61 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến tiếng gõ BMW 7' E38  Đời 1995-2001
  Cảm biến tiếng gõ BMW 7' E65  Đời 2002-2005
  Cảm biến tiếng gõ BMW 7' E66  Đời 2002-2005
  Cảm biến tiếng gõ BMW X1 E84  Đời 2008-2015
  Cảm biến tiếng gõ BMW X3 E83  Đời 2003-2006
  Cảm biến tiếng gõ BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến tiếng gõ BMW X5 E53  Đời 1999-2006
  Cảm biến tiếng gõ BMW Z3 E36  Đời 1996-2002
  Cảm biến tiếng gõ BMW Z4 E85  Đời 2002-2008

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...