Cảm biến nhiệt độ BMW - MINI - ROLLROYCE - 65816936953

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến nhiệt độ BMW - MINI - ROLLROYCE
 

Mã phụ tùng: 65816936953, 65816905050

Cảm biến nhiệt độ BMW - MINI - ROLLROYCE - 65816936953Cảm biến nhiệt độ BMW - MINI - ROLLROYCE - 65816936953

Hình ảnh thực tế của Cảm biến nhiệt độ BMW - MINI - ROLLROYCE - 65816936953

Mô tả sản phẩm phụ tùng:

  • 1. Tên phụ tùng: Cảm biến nhiệt độ
  • 2. Mã phụ tùng : 65816936953, 65816905050
  • 3. Màu sắc: màu đen.
  • 4. Hàng mới chưa qua sử dụng.
  • 5. Thương hiệu sản xuất: Phụ tùng ô tô BMW  chính hãng - chất lượng cao
  • 6. Sử dụng tương thíc với các dòng xe: 
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E46  Đời 1997-2006
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E90  Đời 2004-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E91  Đời 2004-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E92  Đời 2005-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E93  Đời 2005-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' E93 LCI  Đời 2008-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F30  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F30 LCI  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F80 M3  Đời 2012-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F80 M3 LCI  Đời 2015-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F31  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F31 LCI  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F34 GT  Đời 2012-2016
Cảm biến nhiệt độ BMW 3' F34 GT LCI  Đời 2015-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F32  Đời 2012-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F32 LCI  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F82 M4  Đời 2013-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F82 M4 LCI  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F33  Đời 2013-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F33 LCI  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F83 M4  Đời 2013-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F83 M4 LCI  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F36 Gran Coupé  Đời 2013-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 4' F36 Gran Coupé LCI  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' E39  Đời 1995-2003
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' E60  Đời 2001-2009
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' E61  Đời 2002-2007
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F07 GT  Đời 2008-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F07 GT LCI  Đời 2012-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F10  Đời 2009-2016
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F10 LCI  Đời 2012-2016
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F11  Đời 2009-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F11 LCI  Đời 2012-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' G30  Đời 2015-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' F90 M5  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 5' G31  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' E63  Đời 2002-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' E64  Đời 2002-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F06 Gran Coupé  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F06 Gran Coupé LCI  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F12  Đời 2009-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F12 LCI  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F13  Đời 2010-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' F13 LCI  Đời 2014-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW 6' G32 GT  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' E38  Đời 1993-2001
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' E65  Đời 2000-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' E66  Đời 2000-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' E67  Đời 2002-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F01  Đời 2007-2012
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F01 LCI  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F02  Đời 2007-2012
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F02 LCI  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F03  Đời 2008-2012
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F03 LCI  Đời 2012-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' F04 Hybrid  Đời 2008-2012
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' G11  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW 7' G12  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW i3 I01  Đời 2013-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW i3 I01 LCI  Đời 2017-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW i8 I12  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW i8 I12 LCI  Đời 2016-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW i8 I15  Đời 2017-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X1 E84  Đời 2008-2015
Cảm biến nhiệt độ BMW X1 F48  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X3 E83  Đời 2003-2006
Cảm biến nhiệt độ BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
Cảm biến nhiệt độ BMW X3 F25  Đời 2009-2017
Cảm biến nhiệt độ BMW X3 G01  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X4 F26  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X5 E53  Đời 1998-2006
Cảm biến nhiệt độ BMW X5 E70  Đời 2006-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW X5 E70 LCI  Đời 2009-2013
Cảm biến nhiệt độ BMW X5 F15  Đời 2012-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X5 M F85  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X6 E71  Đời 2007-2014
Cảm biến nhiệt độ BMW X6 E72 Hybrid  Đời 2008-2011
Cảm biến nhiệt độ BMW X6 F16  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW X6 M F86  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ BMW Z4 E85  Đời 2002-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW Z4 E86  Đời 2005-2008
Cảm biến nhiệt độ BMW Z4 E89  Đời 2008-2016
Cảm biến nhiệt độ BMW Z8 E52  Đời 1998-2003
Cảm biến nhiệt độ MINI R50  Đời 2000-2006
Cảm biến nhiệt độ MINI R53  Đời 2000-2006
Cảm biến nhiệt độ MINI R56  Đời 2005-2010
Cảm biến nhiệt độ MINI R56 LCI  Đời 2009-2013
Cảm biến nhiệt độ MINI F55  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ MINI F56  Đời 2013-2018
Cảm biến nhiệt độ MINI Clubman R55  Đời 2006-2010
Cảm biến nhiệt độ MINI Clubman R55 LCI  Đời 2009-2014
Cảm biến nhiệt độ MINI Clubman F54  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ MINI Cabrio R52  Đời 2002-2008
Cảm biến nhiệt độ MINI Cabrio R57  Đời 2007-2010
Cảm biến nhiệt độ MINI Cabrio R57 LCI  Đời 2009-2015
Cảm biến nhiệt độ MINI Cabrio F57  Đời 2014-2018
Cảm biến nhiệt độ MINI Coupé R58  Đời 2010-2015
Cảm biến nhiệt độ MINI Roadster R59  Đời 2011-2015
Cảm biến nhiệt độ MINI Countryman R60  Đời 2010-2016
Cảm biến nhiệt độ MINI Countryman F60  Đời 2015-2018
Cảm biến nhiệt độ MINI Paceman R61  Đời 2012-2016
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom RR1  Đời 2002-2012
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom RR1 Series II  Đời 2011-2016
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom RR11  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom EWB RR12  Đời 2016-2018
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom Drophead  Đời 2006-2012
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom Drophead Series II  Đời 2011-2016
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom Coupé  Đời 2007-2012
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Phantom Coupé Series II  Đời 2011-2016
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Ghost RR4  Đời 2008-2018
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Wraith RR5  Đời 2012-2018
Cảm biến nhiệt độ RollRoyce Dawn RR6  Đời 2015-2018

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...