Cảm biến khoảng cách ngoài Mercedes Chính hãng - 2125420118 9197

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến khoảng cách ngoài Mercedes Chính hãng

Mã phụ tùng: 212 542 01 18 9197

 

Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 150 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 160 Năm 2009-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 160 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 170 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 180 Năm 2009-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 180 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 200 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 200 Năm 2004-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  A 200 Năm 2005-2012
Mercedes-BenZ A-CLASS W169  E-CEL Năm 2010-2012
  MERCEDES BENZ B-CLASS (W245)
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 150 Năm 2005-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 160 Năm 2009-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 170 Năm 2005-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 170 NGT Năm 2008-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 180 Năm 2009-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 180 CDI Năm 2005-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 180 NGT Năm 2008-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 200 Năm 2005-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 200 CDI Năm 2005-2011
Mercedes-BenZ B-CLASS W245  B 200 TUR Năm 2005-2011
  MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) 
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 200 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 200 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 200 NGT Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 220 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 250 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 250 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 250 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 300 Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 300 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 300 4-m Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 300 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 4-m Năm 2009-2011
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 4-m Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 CDI 4m Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 CDI 4m Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 350 Năm 2009-2011
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 500 Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 500 4-m Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 500 4-m Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 550 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 63 AMG Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS W212  E 63 AMG Năm 2009-
  MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)
Mercedes-BenZ E-CLASS A207 E 200 CGI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A208 E 220 CDI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A209 E 250 CDI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A210 E 250 CGI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A211 E 300 (20 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS A212 E 350 (20 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS A213 E 350 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS A214 E 350 CDI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A215 E 350 CGI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A216 E 500 (20 Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS A217 E 500 (20 Năm 2011-
  MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 200 CGI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 220 CDI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 250 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 250 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 300 (20 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 350 (20 Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 350 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 350 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 350 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 500 (20 Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS C 207 E 500 (20 Năm 2011-
  MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 200 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 200 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 220 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 250 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 250 CDI Năm 2010-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 250 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 300  Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 300 4-matic Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350  Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350  Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 4-matic Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 4-matic Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 Blu Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 CDI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 CDI 4M Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 CDI 4M Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 350 CGI Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 500  Năm 2009-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 500  Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 500 4-matic Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 63 AMG  Năm 2011-
Mercedes-BenZ E-CLASS S 212 E 63 AMG  Năm 2009-
  MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) 
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 250 CDI Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 320 CDI Năm 2005-2009
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 320 CDI Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 (22 Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 4-m Năm 2008-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 Blu Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 Blu Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 CGI Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 350 CGI Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 400 Hyb Năm 2009-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 420 CDI Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 450 Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 450 4-m Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 500 CGI Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 500 CGI Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221 S 550 Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221 S 550 Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221 S 600 Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 63 AMG  Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 63 AMG  Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 65 AMG  Năm 2005-
Mercedes-BenZ S-CLASS W221  S 65 AMG  Năm 2011-
  MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 500  Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 500  Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 500  Năm 2008-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 500  Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 600  Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 63 AMG Năm 2011-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 63 AMG Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 63 AMG Năm 2006-
Mercedes-BenZ S-CLASS (C216)  CL 63 AMG Năm 2011-

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất