Cảm biến áp suất cổ hút BMW, ROLL ROYCE - 13628617097

Còn hàng

LH: 02466833737

Cảm biến áp suất cổ hút BMW, ROLL ROYCE 
 

Mã phụ tùng: 13628617097
Mã thay thế: 13628657300, 13620151009, 13620414704, 13627542623, 13627585278

Cảm biến áp suất cổ hút BMW, ROLL ROYCE - 13628617097Cảm biến áp suất cổ hút BMW, ROLL ROYCE - 13628617097Hình ảnh thực tế của Cảm biến áp suất cổ hút BMW, ROLL ROYCE - 13628617097

Sử dụng tương thích với các dòng xe: 

  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 1' E81  Đời 2006-2011
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 1' E87  Đời 2003-2007
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 1' E87 LCI  Đời 2006-2011
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 1' E88  Đời 2006-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 1' E82  Đời 2006-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E46  Đời 2000-2006
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E90  Đời 2004-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E90 LCI  Đời 2007-2011
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E91  Đời 2004-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E91 LCI  Đời 2007-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E92  Đời 2005-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E92 LCI  Đời 2008-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E93  Đời 2005-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 3' E93 LCI  Đời 2009-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' E60  Đời 2002-2009
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' E60 LCI  Đời 2005-2009
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' E61  Đời 2002-2007
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' E61 LCI  Đời 2005-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' F10  Đời 2009-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 5' F11  Đời 2009-2013
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 6' E63  Đời 2002-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 6' E63 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 6' E64  Đời 2002-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 6' E64 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' E65  Đời 2000-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' E66  Đời 2000-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' E67  Đời 2002-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' F01  Đời 2008-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' F01 LCI  Đời 2011-2015
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' F02  Đời 2007-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW 7' F02 LCI  Đời 2011-2015
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X1 E84  Đời 2008-2015
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X3 E83  Đời 2003-2006
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X3 E83 LCI  Đời 2006-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X3 F25  Đời 2009-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X5 E53  Đời 2003-2006
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW X5 E70  Đời 2006-2010
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW Z4 E85  Đời 2004-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW Z4 E86  Đời 2005-2008
  Cảm biến áp suất cổ hút BMW Z4 E89  Đời 2008-2011
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom RR1  Đời 2002-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom RR1 Series II  Đời 2011-2016
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom Drophead  Đời 2006-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom Drophead Series II  Đời 2011-2016
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom Coupé  Đời 2007-2012
  Cảm biến áp suất cổ hút RR Phantom Coupé Series II  Đời 2011-2016

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...