Bơm nước rửa kính BMW - Roll Royce - 67128362154

Còn hàng

LH: 02466833737

Bơm nước rửa kính BMW - Roll Royce

Mã phụ tùng: 6712 8362 154, 6712 0154 873

Bơm nước rửa kính BMW - Roll Royce - 67128362154

Sử dụng tương thích với các dòng xe: 

  BMW series 1 1' E81    116i, 118i, 118d, 120d, 123d, 130i Năm 2006-2011
  BMW series 1 1' E87    116i, 118i, 118d, 120d, 130i Năm 2003-2007
  BMW series 1 1' E87 LCI 116i, 118i, 118d, 120d, 123d, 130i Năm 2006-2011
  BMW series 3 3' E36    316g, 316i, 318i, 318is, 318tds, 318ti, 320i,  323i, 323ti, 325i, 325is, 325td, 325tds, 328i, m3 Năm 1989-2000
  BMW series 3 3' E46    318d, 318i, 320d, 320i, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi Năm 1997-2006
  BMW series 3 3' E91    318d, 318i, 320d, 320i, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i Năm 2004-2008
  BMW series 3 3' E91 LCI 316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320d ed, 320i, 320xd, 323i, 325d, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330d, 330i, 330xd, 330xi, 335d, 335i, 335xi Năm 2007-2012
  BMW series 5 5' E39    520d, 520i, 525i, 525d, 525td, 525tds, 528i, 530d, 530i, 530i, 540i, 540ip, M5 Năm 1995-2003
  BMW series 5 5' E60    520d, 520i, 523i, 525i, 525d, 525xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 540i, 545i, 550i Năm 2001-2007
  BMW series 5 5' E61    520d, 523i, 525d, 525i, 525xi, 530d, 530i, 530xd, 530xi, 535d, 545i, 550i Năm 2002-2007
  BMW series 5 5' E61 LCI   Năm 2005-2010
  BMW series 5 5' F11      Năm 2009-2013
  BMW series 5 5' F11 LCI   Năm 2012-2016
  BMW series 7 7' E38      Năm 1993-2001
  BMW series 7 7' E65      Năm 2000-2008
  BMW series 7 7' E66      Năm 2000-2008
  BMW series 7 7' E67      Năm 2002-2008
  BMW X3 E83    X3 E83      Năm 2003-2006
  BMW X3 E83 LCI X3 E83 LCI   Năm 2006-2010
  BMW X3 F25    X3 F25      Năm 2009-2016
  BMW X4 F26    X4 F26      Năm 2013-2016
  BMW X5 E53    X5 E53      Năm 1998-2006
  BMW Z3 E36    Z3 E36      Năm 1994-2002
  BMW Z4 E85    Z4 E85      Năm 2002-2008
  BMW Z4 E86    Z4 E86      Năm 2005-2008
  BMW Z8 E52    Z8 E52      Năm 1998-2003
Rolls Royce Phantom     Năm 2011-2016
Rolls Royce Phantom Series II   Năm 2006-2012
Rolls Royce Phantom Drophead    Năm 2006-2012
Rolls Royce Phantom Drophead Series II    Năm 2011-2016
Rolls Royce Phantom Coupé   Năm 2007-2012
Rolls Royce Phantom Coupé Series II   Năm 2011-2016
Rolls Royce C1     Năm 1999-2003

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...