Bình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMW

Còn hàng

LH: 02466833737

Bình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMW

Mã Phụ tùng : 13177647290 

 Bình nước phụ động cơ BMW hay còn gọi là Bình chứa nước làm mát khi hệ thống nguội, nước làm mát được lưu trữ trong bình nước phụ sẽ quay lại bộ tản nhiệt khi áp suất giảm. Sau khi chất lỏng này chảy ngược trở lại bộ tản nhiệt, bình nước phụ sẽ thường chỉ để lại 1/3 nước làm mát. Do đó, bình nước phụ hoạt động giống một cái chai để chứa nước làm mát dư thừa, và là thể tích dự phòng khi nước làm mát nóng lên và giãn nở thể tích, tránh tình trạng tăng áp suất và làm rò rỉ thậm chí là vỡ đường ống nước và các phụ tùng khác trong hệ thống làm mát động cơ.

Là sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, tuổi thọ sử dụng lâu dài !

Hình ảnh thực tế : 

Bình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMWBình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMWBình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMWBình nước phụ động cơ BMW - 13177647290 - Phụ tùng ô tô BMW

Sản phẩm sử dụng tương thích trên những dòng xe : 

 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive40e Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2018
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive40e Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2017
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2016
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X6 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2015
 • Bình nước phụ BMW X5 sDrive35i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2014
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2013
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2012
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 ActiveHybrid Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2011
 • Bình nước phụ BMW X5 M Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive48i Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X6 ActiveHybrid Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X6 M Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2010
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive30i Sport Utility 4-Door 2009
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive35d Sport Utility 4-Door 2009
 • Bình nước phụ BMW X5 xDrive48i Sport Utility 4-Door 2009
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2009
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2009
 • Bình nước phụ BMW X5 3.0si Sport Utility 4-Door 2008
 • Bình nước phụ BMW X5 4.8i Sport Utility 4-Door 2008
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive35i Sport Utility 4-Door 2008
 • Bình nước phụ BMW X6 xDrive50i Sport Utility 4-Door 2008
 • Bình nước phụ BMW X5 3.0si Sport Utility 4-Door 2007
 • Bình nước phụ BMW X5 4.8i Sport Utility 4-Door 2007

 Nếu Bình nước phụ BMW  của bạn có vấn đề hoặc bị hư hỏng, quý khách có thể  liên hệ : 02466833737 để nhận được tư vấn , cũng như mua được Bình nước phụ BMW chất lượng cao giá cả ưu đãi!

 Xem thêm những phụ tùng chính hãng khác quý khách có thể liên hệ 

Hotline : 02466833737

Email: phutungotodatviet@gmail.com

  Hoặc truy cập Website : https://phutungotodatviet.com/

Để nhận tư vấn tốt nhất !

Phụ tùng ô tô Đất Việt chuyên phân phối cung cấp nhận đặt hàng phụ tùng ô tô các dòng xe sang xe cao cấp: Mercedes, BMW, AUDI, Land Rover, Porsche, Volkswagen, Bentley, Cadillac, Lexus...

Sản phẩm mới nhất